در راستمرد تدریس کنید

با راستمرد دانش خود را با گروه وسیع تری به اشتراک بگذارید!

امروزه همه از آموزش های آنلاین صحبت می کنند و حتا پیش بینی شده در چند سال آینده چنین آموزش هایی به کل جای آموزش های سنتی را بگیرند. حالا اما بر خلاف بسیاری حیطه ها که دوره های آنلاین خوبی برای آنها طراحی و پیاده سازی شده در حیطه های خودشناسی کمتر کسی به این مهم پرداخته. ما در ایجا سعی داریم نزدیک ترین تجربه به یک آموزش حضوری را برای علاقمندان به معنویت و خودشناسی فراهم آوریم!

چطور مدرس راستمرد شوم؟

توضیحات، شرایط و قوانین و...

Please login to send your request!